UVA Ontwikkelarrangementen

Vanuit de huidige cursus ontstaat momenteel een vervolgprogramma en een nieuwe opzet van een ontwikkelarrangement.  Dit arrangement bestaat uit een combinatie van voorlichting en introductiebijeenkomsten, een langjarige cursus waarop per jaar kan worden ingeschreven, workshop over onderdelen van het wijn-maken en de wijnbouw en een aan de cursus gebonden advies en begeleidingstraject. Dit begeleidingstraject kan ook onafhankelijk van de cursus aangevraagd worden.

We starten dit jaar met een introductiebijeenkomst op 6 november 2021 om 10.00 uur op onze wijngaard Hof van Almere. Tijdens deze introductiebijeenkomst vertellen we u waar u als startende wijngaardenier mee te maken krijgt, wat de Urban Vineyard Almere voor u kan betekenen en we starten met u het keuzeproces van de druivensoorten op. Wilt u al in 2022 starten met uw wijngaard(je), en met de samen-aankoop van druivenstokken meedoen, dan is het van belang dat deze stokken voor 1 december besteld worden. U kunt natuurlijk ook naar deze introductiebijeenkomst komen zonder de cursus te volgen. U kunt zich hier voor deze informatie-ochtend op 6 november as aanmelden.

De cursus start op 12 maart 2022. Meer informatie over het begeleidingsaanbod en de cursus kunt u hier vinden.

De cursus gaat over de basisbeginselen van wijnbouw en wat er bij het starten van een wijngaard komt kijken. De cursus loopt van maart 2022 tot en met november 2022. Omdat het 3 jaar duurt voordat uw wijngaard druiven gaat produceren is het mogelijk de begeleiding na dit eerste jaar van de cursus voort te zetten, workshops en verdiepingsbijeenkomsten te volgen en natuurlijk kennis en ervaringen uit te wisselen met de andere  Urban Vineyard Almere Community-leden. Op onze website staat het gehele arrangement van cursussen, begeleiding, advies en workshops. Klik hier voor meer informatie. 

De Urban Vineyard Almere in Oosterwold

De belangstelling om een wijngaard(je) in Oosterwold te starten is groot. We hebben zeker vijfendertig belangstellenden waarmee we in gesprek zijn over vormen van samenwerking in de aanleg en het onderhoud van wijngaardjes. Het gaat dan over wijngaardjes van enkele tientallen druivenstokken maar ook van percelen van duizend of tweeduizend vierkante meters. Door deze belangstellende is aangegeven dat zij behoefte hebben om het proces van voorbereiding, start en het driejarige vervolg vanuit de UVA begeleid te krijgen. Vanuit het Hof van Almere wordt in gezamenlijkheid een voor ieder passend aanbod geformuleerd met arrangementen van cursussen, workshops en maatwerk advies en begeleiding.

Ontwikkelingen van de Urban Vineyard Almere in de praktijk

Dit jaar volgen elf Almeerders de eenjarige cursus voor Wijngaardenier in Almere en zij vormen met elkaar de Urban Vineyard in de praktijk. In samenspraak met deze wijngaardeniers-in-opleiding nemen we het voortouw om de praktijk van de Almeerse Urban Vineyard Community in te richten en verder uit te bouwen. Voorstellen daarvoor zijn bijvoorbeeld het organiseren van extra bijeenkomsten, bezoek aan elkaars wijngaard, gezamenlijke inkoop van materialen, gemeenschappelijk aankoop van apparatuur enzovoorts.

De eerste wijngaardjes binnen de UVA, die in voorgaande jaren zijn aangeplant, gaan dit jaar al een beperkte hoeveelheid druiven opleveren. Met een gereserveerd deel van onze wijngaard Hof van Almere zullen we hier enkele tientallen flessen wijn van produceren. Daarnaast zijn er op verschillende percelen in Oosterwold dit jaar in mei ca vierhonderd druivenstokken geplant. Deze zullen over ongeveer drie jaar hun eerste wijn gaan opleveren.

De Urban Vineyard Almere Community

Er zijn inmiddels zestig mensen die zich aangemeld hebben op de nieuwsbrief van de Urban Vineyard Almere Community. Een aantal daarvan zijn serieus van plan druiven te gaan kweken op hun perceel in Oosterwold om daar op termijn een gemeenschappelijk wijn van te (laten) maken. Enkele mensen zijn inmiddels gestart om hun grond voor te bereiden, te bewerken en gereed te maken voor het planten van de druivenstokken. Bij al deze stappen rijzen er veel vragen en is het van waarde deze vragen en gevonden antwoorden met elkaar te delen. Om dit proces van delen en leren te facilitering hebben wij ons (bestaande) digitale kennisplatform Community2Learn ingericht. Op deze wijze kunnen belangstellenden de al eerder verzamelde kennis ophalen, samen nieuwe ervaringen en kennis vergaren en delen over bijvoorbeeld het voorbereiden van de bodem voor druivenstokken.

 

Voor deze online-omgeving van de community hebben zich eind vorige jaar eenentwintig mensen aangemeld. Onze ervaring is dat er nog betrekkelijk weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die deze digitale omgeving kan bieden. We hebben in de loop van dit jaar geleerd hoe we de digitale UVA-community toegankelijker en aantrekkelijker kunnen inzetten. De leden van dit kennisplatform krijgen hierover binnen 2 weken nadere informatie. Heeft u ook belangstelling voor dit Almeerse Urban Vineyard kennis-en leerplatform dan kunt u zich daarvoor via de mail aanmelden via ons contactformulier

Wijngaardenierscursus Urban Vineyard Almere 

Wijngaardenierscursus voor deelnemers aan de Urban Vineyard Almere  2022

Voor de aanstaande wijngaardeniers die van start willen gaan met het leren van het ambacht van de  wijngaardenier bieden we de Wijngaardenierscursus Urban Vineyard Almere aan. De cursus gaat zaterdag op 12 maart 2022 van start  op de wijngaard Hof van Almere.

Op hoofdlijnen komen de volgende onderwerpen aan de orde: Voorbereiding en start van een wijngaard; Bewerking bodem en keuze druivensoorten; Keuze en behandeling van teelt- en snoeisystemen; Benodigde materialen en machines in de wijngaard; Biologische gewasbescherming; Werkzaamheden gedurende het jaar; De oogst; Introductie op het wijn-maken; Wetgeving bij een commerciële wijngaard. De programmering wordt zoveel mogelijk afgestemd op de werkzaamheden van het seizoen zodat we de theorie ook in de praktijk kunnen zien en oefenen. Natuurlijk bespreken we ook hoe we elkaars ideeën, materialen en mogelijkheden kunnen benutten.

De deelnemers aan de cursus hebben een eigen online leer- en werkplek in ons platvorm ‘Community2Learn’ met daarin het cursusmateriaal en een discussieplatform ter voorbereiding op de bijeenkomsten. De voorbereiding op de Introductiebijeenkomst wordt per 1 maart 2021 in ‘Community2Learn’ opengesteld.

 • Aantal cursusdagen: 6, de cursusdagen vallen op een zaterdag (maart tot en met november). De planning is nog onder voorbehoud!
  Cursusdata 2022
  Introductie cursus en starten wijngaard 12 maart 2022 10.00 – 14.00 uur
  Inrichten en ontwerpen wijngaard  30 april 2022 10.00 – 15.00 uur
  Werkzaamheden gedurende het jaar  25 juni 2022 10.00 – 15.00 uur
  Oogsten en wijnmaken  27 augustus 2022 10.00 – 15.00 uur
  Wintersnoei en regelgeving  1 oktober 2022 10.00 – 15.00 uur
  Afronding, Winterwerkzaamheden en wijnkelder  12 november 2022 10.00 – 15.00 uur
 • Een lesdag is van 10.00 uur tot 15.00 uur (opruimen en uitloop tot 15.30 uur).
 • Kosten cursus: € 375,-  (excl. lunch en cursusboek, inclusief koffie en thee). Wij zijn CRKBO gecertificeerde trainers waardoor er geen btw in rekening wordt gebracht. Bij de cursus zijn twee thuisbezoeken op uw eigen perceel met persoonlijk advies geprogrammeerd.
 • Cursusboek :’ Een wijngaard in Nederland’ van Piet van Rijsingen , zie Wijnbouw: kosten; € 35,-. Gezamenlijk bestellen kan in overleg.
 • Locatie: Stadswijngaard Hof van Almere Kemphaanweg 2 1358 AB Almere
 • Aanmelden kan tot 1 maart 2021
 • U kunt vooraf aan een cursusdatum bij ons een lunch bestellen.

 

De Urban Vineyard Almere is een feit!

De eerste Urban Vineyard wijngaardeniers zijn van start gegaan.

In december 2020 hebben we ruchtbaarheid gegeven aan ons initiatief van de Urban Vineyard Almere.  Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd. We hebben inmiddels veel belangstellenden die vanuit het concept Urban Vineyard Almere samen Almeerse wijn willen produceren. Inmiddels zijn er startende wijngaardeniers die voorgaande jaren stokken hebben geplaatst of aankomende mei hun stokken gaan plaatsen. In de loop van dit jaar zal er in deze Almeerse tuinen een totaal van ongeveer 375 nieuwe druivenstokken staan.  We verwachten samen met deze collega-wijngaardeniers volgend jaar totaal 1500 druivenstokken aangeplant te hebben. Dat betekent dat er over 4 jaar 1500 flessen Urban Vineyard wijn gebotteld zal worden. Omroep Flevoland, NOS en NPO-Radio 5 hebben er zelfs een nieuwsitem aan gewijd.

Daarnaast  is een groep van elf Almeerders, voornamelijk uit Oosterwold, dit voorjaar van start gegaan met de eerste Almeerse Cursus Wijnbouw. Deze cursus heeft de startbijeenkomst achter de rug en op 8 mei aanstaande vindt de tweede cursusdag plaats.

Start van de Urban Vineyard Almere als collectief

Start van de Urban Vineyard Almere als collectief

Onze eerste actie met het benaderen van belangstellenden om deel te nemen aan het collectief Urban Vineyard Almere heeft 35 aanmeldingen opgeleverd en er zijn 6 personen die in november een bestelling voor druivenstokken hebben opgegeven. Zij starten met hun wijngaard in het voorjaar van 2021. Daarnaast hebben meerdere mensen aangegeven dat zij graag in het voorjaar 2022 van start willen gaan met het aanplanten van hun wijngaard.

Lees verder “Start van de Urban Vineyard Almere als collectief”

Urban Vinyard komt uit de startblokken

In dit najaar gaan we de Urban Vineyard opstarten. we hadden het afgelopen jaar al wat belangstellenden hiervoor en mensen die reeds met het gedachtegoed van de Urban Vineyard aan ons geassocieerd zijn. 10 oktober 2020 hebben we, mede geïnitieerd via Corinne van Velzen door ‘Oogsterwold’, een bijeenkomst gehad met serieuze belangstellenden. Met hen gaan we een op kort termijn een traject starten. Onderdeel daarvan is nadere adviezen over het starten van een wijngaard, keuze druivenrassen, gezamenlijke druiveninkoop in november het starten van een (blended)cursus in februari. Er valt nog veel meer te vertellen, dus dit gaat vervolgd worden.