De Urban Vineyard Almere in Oosterwold

De belangstelling om een wijngaard(je) in Oosterwold te starten is groot. We hebben zeker vijfendertig belangstellenden waarmee we in gesprek zijn over vormen van samenwerking in de aanleg en het onderhoud van wijngaardjes. Het gaat dan over wijngaardjes van enkele tientallen druivenstokken maar ook van percelen van duizend of tweeduizend vierkante meters. Door deze belangstellende is aangegeven dat zij behoefte hebben om het proces van voorbereiding, start en het driejarige vervolg vanuit de UVA begeleid te krijgen. Vanuit het Hof van Almere wordt in gezamenlijkheid een voor ieder passend aanbod geformuleerd met arrangementen van cursussen, workshops en maatwerk advies en begeleiding.