logo_urbanvineyard

In het begin van dit jaar hebben we het concept van de Urban Vineyard Almere (UVA) onder uw aandacht gebracht. In de loop van dit jaar is dit concept doorontwikkeld en hebben we ook ervaren en geleerd wat in deze fase van opstart werkt en wat (nog) minder goed werkt. In deze nieuwsbrief stellen we u daarvan op de hoogte. Tevens informeren we u over een aantal vervolgstappen.

De Urban Vineyard Almere Community

Er zijn inmiddels zestig mensen die zich aangemeld hebben op de nieuwsbrief van de Urban Vineyard Almere Community. Een aantal daarvan zijn serieus van plan druiven te gaan kweken op hun perceel in Oosterwold om daar op termijn een gemeenschappelijk wijn van te (laten) maken. Enkele mensen zijn inmiddels gestart om hun grond voor te bereiden, te bewerken en gereed …

Meer lezen

Ontwikkelingen van de Urban Vineyard Almere in de praktijk

Cursus-Op-wijngaard
Dit jaar volgen elf Almeerders de eenjarige cursus voor Wijngaardenier in Almere en zij vormen met elkaar de Urban Vineyard in de praktijk. In samenspraak met deze wijngaardeniers-in-opleiding nemen we het voortouw om de praktijk van de Almeerse Urban Vineyard Community in te richten en verder uit te bouwen. Voorstellen daarvoor zijn bijvoorbeeld het organiseren van extra bijeenkomsten, bezoek aan …

Meer lezen

De Urban Vineyard Almere in Oosterwold

De belangstelling om een wijngaard(je) in Oosterwold te starten is groot. We hebben zeker vijfendertig belangstellenden waarmee we in gesprek zijn over vormen van samenwerking in de aanleg en het onderhoud van wijngaardjes. Het gaat dan over wijngaardjes van enkele tientallen druivenstokken maar ook van percelen van duizend of tweeduizend vierkante meters. Door deze belangstellende is aangegeven dat zij behoefte …

Meer lezen

UVA Ontwikkelarrangementen

Vanuit de huidige cursus ontwikkelt zich een vervolg programma en een nieuwe opzet van een ontwikkelarrangement.  Dit arrangement bestaat uit een combinatie van voorlichting en introductiebijeenkomsten, een langjarige cursus waarop per jaar kan worden ingeschreven, workshop over onderdelen van wijnmaken en wijnbouw en een aan de cursus gebonden advies en begeleidingstraject. Dit begeleidingstraject kan ook onafhankelijk van de cursus aangevraagd …

Meer lezen